© 2016 Onbegrensd Talent 

  • LinkedIn Basic Black
  • Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black

Uw Organisatie

Op het eerste gezicht kan het idee van werken met mensen met een arbeidsbelemmering vaak op veel sympathie binnen een organisatie rekenen. Want wie staat er nou niet open voor mensen uit deze doelgroep? Kijkt men echter ook een stap dieper, dan blijken lang niet alle leidinggevenden bereid om deze mensen ook daadwerkelijk een plek op de afdeling te geven. Onderzoek heeft uitgewezen dat ruim 90% van de mensen in een organisatie positief staat tegenover het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking, maar dat slechts een krappe 20% ook echt bereid is concrete stappen in die richting te ondernemen. Er zit dus veel ruimte tussen idee en uitvoering.

‚Äč

Onbegrensd Talent ondersteunt om te beginnen in deze eerste fase van het "waar in de organisatie", zodat een solide basis wordt gelegd voor het plaatsingstraject. In overleg komen we tot een onderzoeksaanpak waarmee binnen de organisatie inzichtelijk wordt op welke functies en afdelingen mensen uit specifieke doelgroepen geplaatst kunnen worden. Dit onderzoek kan variëren van enkele gesprekken met sleutelfiguren tot een uitgebreid onderzoeks- en adviestraject aan de hand van de door ons ontwikkelde Inzetbaarheid Scan. In alle gevallen komen wij met heldere, concrete conclusies en aanbevelingen.