© 2016 Onbegrensd Talent 

  • LinkedIn Basic Black
  • Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black

Regelingen voor werkgevers 

Werkgevers die mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt aan het werk hebben, kunnen voor een aantal regelingen in aanmerking komen. Voor u zijn de volgende instrumenten mogelijk beschikbaar: 

No risk polis 
Als je als werkgever een gedeeltelijk arbeidsgeschikte met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA, WAO, WAZ, Wajong) in dienst neemt of houdt, wordt het loon dat je doorbetaalt als je werknemer ziek wordt binnen vijf jaar na aanvang van de dienstbetrekking, gecompenseerd via het ziekengeld. De no-riskpolis is onder voorwaarden ook beschikbaar als je personen in dienst neemt met een uitkering van de gemeente of als het gaat om personen die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard voor de WIA. 

Subsidie voor werkplekaanpassing 
Er zijn subsidiemogelijkheden voor kosten die de werkgever maakt voor werkplekaanpassingen en andere 'niet-meeneembare' voorzieningen om de werkplek geschikt te maken voor een gedeeltelijk arbeidsgeschikte 

Proefplaatsing 
Als de werkgever en de gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer de terugkeer in het arbeidsproces willen uitproberen, kan de werkgever een proefplaats aanbieden voor maximaal drie maanden. Tijdens deze periode werkt de gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer onbetaald op proef. De uitkering van de gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer loopt tijdens de proefplaatsing gewoon door. 

Premiekorting 
Als je als werkgever een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer in dienst neemt of houdt, kun je maximaal drie jaar lang een korting van ten hoogste € 2.042 per jaar krijgen op de arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidspremies. 

Als je als werkgever een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder in dienst neemt, dan mag je gedurende drie jaar een premiekorting van €6.500 per jaar ontvangen. Je mag ook gebruikmaken van premiekorting als je een werknemer van 62 of ouder in dienst houdt. In dat geval bedraagt de premiekorting tot 2013 €2.750 per jaar. Vanaf 2013 is de premiekorting €6.500 per jaar. 

Uiteraard ondersteunt Onbegrensd Talent u in de wereld van de subsidies en subsidiemogelijkheden. Alvast wat tips: 

Ook de overheid werkt mee 
Wilt u weten welke reïntegratie-instrumenten er voor uw situatie zijn? Gebruik dan de Reïntegratie-Wijzer. Daarmee kunt u snel zien welke reïntegratie-instrumenten er zijn om een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer weer terug aan het werk te helpen. 
Kijk op de website van IK KAN of neem Contact met ons op. We bespreken dan de mogelijkheden. 

Gehandicapt 
Het kenniscentrum Cross Over heeft een schat aan informatie over het in dienst nemen van mensen met een handicap. Kijk op www.kcco.nl

Senioren 
Kennis en ervaring. Dat is wat oudere werknemers hebben. Meer en meer mensen die de (pre-)pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, willen doorwerken. Stichting Senior Werkt bundelt voor werkgevers informatie zodat zij eventueel hun HRM-beleid kunnen aanpassen. De Vereniging van Doorwerkgevers is een belangenorganisatie voor werkgevers. Wapenfeit: een doorwerk CAO.