© 2016 Onbegrensd Talent 

  • LinkedIn Basic Black
  • Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black

Onbegrensd Talent Ontzorgt

Wanneer u in zee gaat met iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt, wilt u natuurlijk dat de plaatsing zo soepel mogelijk verloopt. Zodat u zich kunt richten op wat voor u belangrijk is: de bijdrage van uw nieuwe medewerker aan de organisatie.

Onbegrensd Talent maakt dit mogelijk: door begeleiding van kandidaat en leidinggevende, door het aanbieden van een detacheringconstructie en door ondersteuning op het gebied van regelingen en administratieve rompslomp.

Detavast

Om u de gelegenheid te bieden zonder risico’s eerst ervaring op te doen met uw nieuwe medewerker, biedt Onbegrensd Talent de mogelijkheid om de eerste zes maanden op detacheringbasis te werken. Na de detacheringperiode kunt u óf de kandidaat in dienst nemen óf de detachering voortzetten. Uiteraard kunt u uw nieuwe medewerker ook direct in dienst nemen als dat uw voorkeur heeft. In alle gevallen regelen wij de rompslomp, administratieve zaken en werkplekaanpassingen.

Begeleiding

Om een plaatsing tot een duurzaam succes te maken is het cruciaal dat de eerste zes maanden goed verlopen. Onbegrensd Talent besteedt dan ook veel aandacht aan begeleiding. Begeleiding van zowel de nieuwe werknemer als diens leidinggevende en, indien nodig, directe collega’s. Hiermee neemt Onbegrensd Talent u veel werk uit handen en wordt een goede basis gelegd voor de toekomst. Zowel de nieuwe medewerker als de leidinggevende kunnen terecht bij een coach van Onbegrensd Talent. Uitgangspunt is begeleiding op maat: aansluitend op de situatie en mensen, niet te veel en niet te weinig.

Regelingen en administratieve ondersteuning

Wanneer u als werkgever iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neemt, komt u mogelijk in aanmerking voor verschillende regelingen en voorzieningen. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan kortingen op arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidspremies, loonkostensubsidie, loondispensatie en subsidiemogelijkheden voor werkplekaanpassingen. Onbegrensd Talent weet de weg in deze regelingen en zorgt ervoor dat u optimaal gebruik maakt van de voordelen die voor u van toepassing zijn.