© 2016 Onbegrensd Talent 

  • LinkedIn Basic Black
  • Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black

Begeleiding 

Onbegrensd Talent kiest er voor om zowel de kandidaat als de werkgever te begeleiden. Wij zijn van mening dat plaatsing bij een bedrijf een grote kans van slagen heeft door een goede afstemming van de wensen en verwachtingen van de werkgever (“klant”) en de nieuwe werknemer (“ kandidaat”). Het doel is om de plaatsing bij het bedrijf te laten slagen. Onbegrensd Talent helpt daarbij door “coaching op maat” aan te bieden. Niemand is hetzelfde, dus niemand krijgt dezelfde coaching. 


De eerste 100 dagen in een nieuwe functie zijn essentieel voor een succesvol en duurzaam dienstverband. Vanaf de eerste entree, de eerste activiteit, de eerste dag, week, maand, bepaalt de werknemer bewust of onbewust de slaagkans op de nieuwe werkplek. Daarom faciliteren vele plaatsings- en bemiddelingsbureaus begeleiding gedurende de eerste 100 dagen. Onbegrensd Talent gaat echter een stap verder door zowel de klant als de kandidaat een half jaar te coachen. In principe is dan de rol van Onbegrensd Talent afgelopen. Het kan echter ook zo geregeld worden dat de coaching voortgezet wordt, indien gewenst. Ook hier geldt weer: er bestaat geen standaardprocedure, want iedereen verdient maatwerk. 


De “persoonlijke ondersteuning” en de “eventuele knelpunten” zijn divers. Voor de kandidaat die doof is, kunnen deze punten meer liggen op het gebied van het regelen van praktische zaken en het creëren van randvoorwaarden. Voor een andere kandidaat kan het van belang zijn om een ander soort begeleiding aan te bieden, bijvoorbeeld gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen of op het ontwikkelen van assertiviteit. 


Soms is er ook bemoeienis van een re-integratiebureau. Dan wordt er van tevoren afgesproken wie welke taak vervult. In de meeste gevallen krijgt de contactpersoon van het re-integratiebureau ook de gespreksverslagen doorgemaild. Natuurlijk gebeurt dit alleen met toestemming van onze kandidaat. De coach en de contactpersoon van het re-integratiebureau hebben geregeld contact met elkaar.